Manøvreringsreglementet er nå fastsatt for Hurdalssjøen

Anbudskonkurranse: Mulighetsstudier - problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva

Kostholdsråd for ferskvannsfisk

Avrenningsvann fra skytebaner

Supplerende kartlegging av fiskeførende bekker