Restaureringsplan utarbeidet for Hurdalselva

Restaureringstiltak er gjennomført i utløpet av demningen i Lysjøen

Anbudskonkurranse: Restaureringsplan for Hurdalselva

Kartlegging av fiskestatus i bekker og mindre elver i Hurdalsvassdraget/Vorma i 2021

Opprydding av spredte avløp er godt i gang