Økologiske undersøkelser er gjennomført

Fysiske målinger i Hurdalselva er gjennomført

Habitattiltak gjennomføres i bekker til Lysjøen

Båtseptikanlegg i Vorma/Glomma er nå ferdig etablert

Habitattiltak gjennomført i Vorma