Restaureringstiltak gjennomført i Honsjøen-Hona

Tiltaksrettet overvåking for 2022 – 2027, kunngjøring av anskaffelse

Økologiske undersøkelser er gjennomført

Fysiske målinger i Hurdalselva er gjennomført

Habitattiltak gjennomføres i bekker til Lysjøen