Båtseptikanlegg er nå ferdig etablert

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2019

Veileder etablering av drikkeplasser for beitedyr langs gytebekker

Veileder kryssing skogsbilveg og gytebekk

Avlyst møte 31.3 i referansegruppa Huvo