Avlyst møte 31.3 i referansegruppa Huvo

Tiltaksrettet overvåking for 2020 og 2021 - kunngjøring av anskaffelse

Miljøgiftkartlegging

Fiskedøden i Risa – vurdering av mulige årsaker

Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag