Hurdalssjøen er i god økologisk tilstand, målt på vannplanter

Spesiell oppfølging av cyanobakteriene i Hersjøen i 2017

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2015-2016

Invitasjon til informasjonsmøte om Hurdalssjøen

Tilstanden for fisk i bekker og elver er kartlagt igjen i 2016