Inviterer til oppstartsmøte av referansegruppe

Kartlegger vandringshindre for fisk

Vorma har god økologisk tilstand for bunndyr og alger

Miljøtilstanden i Øyangen kartlegges

Klassifisering - vitenskapelig fastsetting av miljøtilstanden er i gang