Utredninger av fysiske restaureringstiltak i vassdrag i Huvo - kunngjøring av anskaffelse