Utredninger av problemkartlegging av miljøgifter innen Huvo - kunngjøring av anskaffelse