Prøvetakingsplaner for å avdekke mulige miljøgifter er utarbeidet