Anbudskonkurranse: Mulighetsstudier - problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva