Manøvreringsreglementet er nå fastsatt for Hurdalssjøen