Båtseptikanlegg i Vorma/Glomma er nå ferdig etablert