Restaureringstiltak er gjennomført i utløpet av demningen i Lysjøen