Naturbasert erosjonssikring testes ut i Gjødingelva, i Hurdal