Faggruppe landbruk

Landbruksgruppa skal bistå organisasjonen med sin fagkompetanse primært innenfor landbruksfaglige spørsmål, og innarbeide prosjektets forutsetninger i den enkelte kommunes utøvelse av sektormyndigheten.

Gruppa består av ansatte i kommuner og statsforvalter. I tillegg deltar en representant fra Akershus Bondelag, som har obervatørstatus.  

Leder for landbruksgruppa er: Dag E. Opsahl (Eidsvoll kommune).

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til faggruppe landbruk
og hvem som er representert i faggruppa.