Fakta om vassdragene

Fakta om vassdragene omfatter per nå:

Oversiktskart og vassdragsinndelingen
Avgrensingen av vannregioner og vannområder.

Oversikt over vannforekomstene
Vannområdet Hurdalssvassdraget/Vorma er per 2022 delt inn i 113 overflatevannforekomster (VF), hvorav 9 grunnvannsforekomster.For en oversikt over VF-ID, inkl. endringer foretatt i 2020, se her. Men noen endringer er foretatt også etter 2020 av NVE. En oversiktover antall VF per kommune finnes her.

Detaljerte vassdragsopplysninger
Detaljerte opplysninger som areal, dypdekart, vannføringer mm der det finnes, samt hva som påvirker vassdragene, miljømål og miljøtilstand. Se Vann-Nett.

Vann-Nett
For alle opplysninger per vassdrag/vannforekomst, henvises til Vann-Nett Portal (ikke operativ på Internett, explorer, men i nettlesere som f.eks. Google Crome, Firefox med flere).

 

 

 OK øø