Lenker

Offentlige etater
Linker til alle eierkommunene og regionale myndigheter ligger på forside.
Vannportalen
Vann-nett
Vannmiljø
Vannregionmyndigheten for Innlandet og Viken
NVE
Miljødirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens vegvesen
Forsvaret

Organisasjoner       
Oversikt over organisasjoner i referansegruppa:
Eidsvoll Skog JFF
Eidsvoll Fiskesamvirke
Akershus Bondelag
Eidsvoll Landbruksforening
Naturvernforbundet i Nes
Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum
Viken Skog
Øvre Romerike Skogeierlag
Andelva Båtforening
Oslo Lufthavn
Hæra Grøftelag
Hurdal Beitelag
Hurdal Bonde- og småbrukerlag
Mathiesen Eidsvold Værk ANS
Hurdalsjøen Fiskeadministrasjon
Hurdal Landbrukslag
Hurdal JFF
Eidsvoll Almenning
Mjøsen Skog BA
Eidsvoll Skogeierlag
Vorma Båtforening
Foreningen for Fritt fiske i Hurdalssjøen
Nannestad Bonde- og Småbrukarlag
Glommens og Laagens Brukseierforening
Bjerke Almenning
NJFF-Akershus
FNF-Akershus
NOF, avd. Oslo og Akershus       

Næringsliv/bedrifter        
Det finnes en rekke bedrifter og et variert næringsliv i området, men kun følgende virksomheter har bestemmelser i sine konsesjonsvilkår som er relevant for vann og vassdrag:
Oslo Lufthavn
ØRAS , Miljøstasjon Dal Skog
Esval Miljøpark KF

Andre vannområder i Vannregion Glomma
Vannområdet Leira-Nitelva
Vannområdet Øyeren
Vannområdet Mjøsa 
Vannområde Haldensvassdraget
Vannområdet Morsa
Vannområde Oslo
Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA)
Vannområde Enningdalselva
Vannområdet Indre Oslofjord Vest
Vannområde Grensevassdragene (Trysil-, Femundvassdraget og Røgden, til Sverige)
Vannområde Glomma
Vannområde Glomma Sør