Administrativ prosjektgruppe

Prosjektgruppa skal sørge for framdrift i alle arbeidsoppgavene for Vannområdet, på vegne av eierkommunene/etaten, innenfor de rammer som er trukket av styringsgruppa.

Gruppa består av ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, og statlige sektormyndigheter.

Leder for prosjektgruppa er: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune).
Nestleder for prosjektgruppa er: Rein Riise Dalermoen (Nannestad kommune).

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til den administrative prosjektgruppa
og hvem som er representert i prosjektgruppa.