Rapporter

Her er en oversikt over rapporter og notater som kan være aktuell i forbindelse med vannmiljøet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Våre rapporter
Dette er en samling av rapporter og notater som er utgitt av eller bestilt fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, som en konsekvens av arbeidet med Vannforskriften. ., som en, ,

Andre aktuelle rapporter
Her ligger rapporter, notater og undersøkelser fra området som er utført av andre, men som har resultater og opplysninger om vannmiljøet som antas å ha interesse for flere. Det det finnes lenker eller pdf-filer tilgjenglig, ligger lenker til disse. Men noen er kun oppført som kilder/referanser.