Publikasjoner fra forskning og forvaltning med relevans for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma

Vi har her samlet en del rapporter, undersøkelser mm over vann og vassdrag i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma som kan ha allmenn interesse. De er tematisk plassert i ulike kategorier, se menyen til venstre. Har du tips om rapporter som ikke er lagt inn her men bør nevnes, er vi takknemlig for tips. Oversikten består av link til rapporter som pdf-filer der vi har dem, eventuelt linker til aktuelle hjemmesider eller kun kildehenvisninger der vi ikke har rapportene i digital form.