Interne Huvo notater

Interne notater, som ledd i problemkartlegging, enkel tiltaksgjennomføring og andre prosesser. Gjelder kun vurderinger/oppfølginger som ikke presenteres som egne rapporter, men der det i etterkant kan være behov for å vite hvordan dette ble vurdert/gjennomført. Der notater er utarbeidet, er det lagt lenker til dem.

Det er videre delt i følgende temaer:

  • Tiltaksgjennomføring (små oppgaver i regi av Huvo):
  • Problemkartlegging (mindre oppgaver)
  • Annet
  • Midlertidige arbeidsdoumenter (for intern arbeidsflyt).