Annet

Her legges ut mindre dokumenter som brukes i ulik sammenheng i Huvo-samarbeidet.

2019:

  • Video fra prosjektgjennomføringen: "Utlegging av spesialgytegrus for røye i Øyangen". Kort video (1:50 min, her) og lang video (5:12 min, her).

2018:

  • Video fra problemkartlegging av potensielle miljøgifter (3:22 min, her).

2017:

2016:

  • Prinsipper for budsjettposten "Tiltaksgjennomføring" i budsjettet til Huvo.(Internt notat.)