Annet

Her legges ut mindre dokumenter som brukes i ulik sammenheng i Huvo-samarbeidet.

    2017:

    2016:

  • Prinsipper for budsjettposten "Tiltaksgjennomføring" i budsjettet til Huvo.(Internt notat.)