Midlertidige arbeidsdokumenter

Her legges ut arbeidsdokumenter, for intern bruk. Det som legges ut her er ikke ferdige, og må ikke siteres eller brukes ukritisk.

  • Innpill fra Huvo på "Hovedutfordringer", til Vannregionmyndigheten som grunnlag for høringsdokumentene på "Hovedutfordringer" og planprogram 2022-2027, her.
  • Innspill til kommunene ifm. rulleringen av RMP 2019-2022, her.
  • Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (sist oppdatert 7.4.22), her.  
  • Invitasjon til dagsseminar om miljømål og tiltak i landbruket 30.3.20, her