Styringsgruppa

Styringsgruppa leder arbeidet og er ansvarlig for det som gjøres i regi av Vannområdeutvalget. Det består av ordførere, andre politikere fra kommunene samt representanter fra regionale og aktuelle nasjonale myndigheter.

Leder for styringsgruppe er ordføreren i Nannestad, Hans Thue.

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til styringsgruppa og
og hvem som er representert i styringsgruppa.